AVÍS LEGAL

És important que llegeixi atentament el que es disposa a continuació. si té dubtes sobre algun aspecte en concret, el convidem a posar-se en contacte amb nosaltres

Identitat i titularitat de la web

El titular d’aquesta web és CERVESES MORITZ, SA (d’ara endavant, MORITZ), societat mercantil inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 45334, foli 198, secció 8, full B 187561, inscripció 29, amb CIF núm. A-61812897 i el domicili social de la qual se situa a la Ronda Sant Antoni, 39, 08011 de Barcelona (Espanya). Si es vol posar en contacte amb nosaltres pot fer-ho a través del nostre:

O, si ho prefereix, pot enviar-nos una comunicació postal a l’adreça esmentada anteriorment.

Si la seva consulta està relacionada amb l’ús que fem de les seves dades personals o si el que vol és donar-se de baixa d’algun dels nostres serveis, el convidem a visitar la nostra Política de privacitat.

Les següents Condicions d’ús són aplicables al domini moritz.com i al subdomini feina.moritz.com

CONDICIONS D’ÚS

Això és un contracte

L’accés, la utilització, la navegació i la participació en els serveis i les activitats d’aquesta web li atribueixen, des del començament, la condició d’Usuari. Si segueix navegant s’entendrà que accepta de manera expressa, voluntària i sense reserves les Condicions d’ús d’aquesta web. Si decideix no acceptar aquests condicions s’haurà d’abstenir d’accedir i/o d’utilitzar els continguts i serveis que oferim en aquesta web.

L’acceptació de les Condicions d’ús implica que vostè, com a Usuari:

 • Declara que és major de divuit (18) anys i, per tant, té capacitat legal per accedir als continguts d’aquesta web i fer servir les diverses funcionalitats o opcions que s’hi ofereixen.
 • Declara que ha llegit, entès i comprès la totalitat del contingut d’aquestes Condicions.
 • Declara que tota la informació que ens facilita en fer ús d’algun dels nostres serveis és veritable i exacta, i no conté limitacions, reserves o falsedats.
 • Que per poder fer servir alguns dels serveis que s’ofereixen a través d’aquesta web, accepta explícitament les següents Condicions d’ús i la Política de privacitat en relació amb la finalitat del tractament de les dades sobre el qual se l’ha informat abans d’enviar-nos la seva informació personal.

L’ús i l’accés a aquest lloc web són gratuïts, sense perjudici del cost de connexió i dades a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que li proporcioni l’accés com a Usuari.

Com a Usuari, atorga a MORITZ el dret d’autoritzar tercers a exercir els drets atorgats a MORITZ sota aquestes Condicions d’ús.

Propietat intel·lectual i industrial

Qui és el titular dels continguts d’aquesta web?

Aquesta web i la informació o els elements que contingui (incloent-ne, a títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, icones, botons, documents, informacions, arxius de so i/o imatge, dissenys i codi font, entre altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial (d’ara endavant, el “Contingut del lloc web”) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, dels quals MORITZ és titular o disposa de la llicència o autorització expressa per utilitzar-los i comunicar-los públicament per part dels tercers legítims titulars d’aquestes per incloure’ls en aquesta web.

Quins límits i quines autoritzacions té l’ús dels continguts d’aquesta web?

Com a Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i les eines accessibles a través d’aquesta web, subjectes a la Llei i a aquestes Condicions d’ús. Per aquest motiu accepta, de manera expressa, mantenir indemne MORITZ davant de qualsevol responsabilitat enfront de qualsevol persona que es pogués derivar d’un ús del contingut del lloc web per la seva part que no fos de conformitat amb aquestes Condicions d’ús o amb la legalitat vigent en cada moment que li sigui aplicable.

En cap cas s’entendrà que per utilitzar aquesta web es concedeix a l’Usuari cap autorització o llicència, ni que es fa una renúncia, transmissió, cessió total o parcial de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret sense el consentiment previ, explícit i per escrit per part de MORITZ o dels legítims titulars d’aquests drets.

Concretament, com a Usuari no està autoritzat a modificar, alterar, copiar, reutilitzar, reinterpretar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar tractar o distribuir de cap manera la totalitat o part dels continguts, o acomplir qualsevol acte amb finalitats comercials sobre els continguts d’aquesta web sense la prèvia autorització expressa de MORITZ o dels titulars corresponents.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de MORITZ serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial que podrà derivar en accions judicials.

En cas d’incompliment total o parcial per part de l’Usuari d’aquestes Condicions d’ús, MORITZ es reserva el dret de denegar-li l’accés a aquest lloc web sense necessitat d’avisar-lo prèviament.

MORITZ l’autoritza a visualitzar, descarregar i imprimir el contingut del lloc web sempre amb les següents condicions:

 • Ha de fer-ho exclusivament per a l’ús personal, la qual cosa no inclou el contingut de la web per a un ús comercial sense la prèvia autorització per escrit de MORITZ.
 • No ha d’utilitzar aquesta web per enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida.
 • No ha de fer servir el contingut d’aquesta web per dur a terme activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • No ha d’eliminar o modificar cap menció o notificació relativa a la titularitat dels drets d’autor o de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual que s’inclogui en el contingut del lloc web.
 • No ha d’introduir o difondre a la xarxa programes maliciosos (virus o malware) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, dels seus proveïdors o de tercers usuaris d’internet.

Accés

Sobre la base de l’actual legislació reguladora de la venda, el consum, la publicitat i el subministrament de begudes alcohòliques, aquestes activitats no estan permeses als menors de divuit (18) anys. En virtut d’això, l’accés, la navegació i la utilització d’aquest lloc web per part de menors d’edat no estan permesos i queden prohibits.

L’usuari declara i garanteix que és major de divuit (18) anys, la qual cosa li permet accedir als continguts d’aquest lloc web i utilitzar les diverses funcionalitats o opcions que s’hi ofereixen. No obstant això, ateses les previsibles dificultats per fer una comprovació completament precisa de l’edat dels usuaris, MORITZ no es responsabilitza dels casos en què persones menors d’edat accedeixin a aquest web i als seus continguts; per això recomana que els representants legals, pares o tutors dels usuaris menors de divuit anys facin el corresponent control de la navegació que duen a terme els menors, amb la finalitat d’evitar l’accés a continguts no adequats al seu rang d’edat.

Responsabilitats

Quines responsabilitats assumeix MORITZ com a titular d’aquesta web?

MORITZ respondrà de manera única i exclusiva davant de l’Usuari dels serveis que presti per si mateixa a través d’aquesta web i dels continguts directament originats i identificats per MORITZ sota els seus signes distintius.

De quines responsabilitats s’exclou MORITZ?

MORITZ no garanteix el funcionament continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat de la informació que contenen les pàgines d’aquesta web, que es puguin veure impedides, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies que estiguin fora del nostre control o siguin alienes a la nostra voluntat.

Concretament, MORITZ no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions motivats per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control del titular de MORITZ.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics, entre d’altres.
 • Ús indegut o inadequat d’aquesta web.
 • Que l’Usuari no vegi complertes les expectatives en relació amb aquesta web i/o els seus continguts.
 • Recepció, obtenció, emmagatzematge i difusió, per part dels usuaris, dels continguts, així com el seu ús il·lícit, negligent o fraudulent, contrari a aquestes condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • La concurrència de causes de força major.
 • O que la configuració dels dispositius de l’Usuari no sigui l’adequada per permetre l’ús correcte dels serveis d’informació online prestats per MORITZ.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l’Usuari o per l’ús de versions no actualitzades.
 • La no operativitat o problemes en l’adreça d’email facilitada per l’Usuari a través del correu de contacte.
 • La utilització que els usuaris puguin fer dels continguts.
 • L’eventual pèrdua de dades dels usuaris per causa no atribuïble al servei d’informació prestat per MORITZ.

No obstant això, MORITZ es posa a la disposició de tots els usuaris, les autoritats i les forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig, de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers, o la moral i l’ordre públic.

En el cas que consideri que en aquest lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que ens ho notifiqui de manera immediata per qualsevol dels mitjans indicats a l’inici d'aquest avís legal.

Política d’enllaços

Aquesta web conté enllaços a altres llocs web, per exemple, els enllaços que posem a la seva disposició en diverses xarxes socials per compartir contingut d’aquest lloc web o els enllaços que pot trobar dins l’apartat “Esdeveniments”, a les pàgines web de les nostres entitats col·laboradores i activitats de les quals oferim informació. Aquests llocs web de titularitat de tercers són responsabilitat d’aquests últims (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”).

Si decideix visitar qualsevol Lloc Enllaçat, reconeix i accepta que ho fa a partir del seu propi criteri i que la responsabilitat de prendre totes les mesures necessàries per protegir-se contra virus i altres elements destructius que poguessin derivar-se’n és exclusivament seva; i és, a més, conscient que li seran aplicables les condicions d’ús que estableixi el Lloc Enllaçat en qüestió, encara que hi hagi accedit a través d’un enllaç puntual des d’aquest lloc web.

L’Usuari accepta exonerar MORITZ de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels Llocs Enllaçats i de qualsevol responsabilitat sobre la seva disponibilitat tècnica, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, les informacions, els elements i/o els continguts als quals, com a usuari, pugui accedir.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de MORITZ a un Lloc Enllaçat aliè no implica que hi hagi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre MORITZ i el responsable del Lloc Enllaçat aliè. MORITZ no garanteix ni representa, patrocina o avala cap Lloc Enllaçat de titularitat de tercers enllaçats o citats a través d’aquesta web.

MORITZ només serà responsable dels continguts subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui un coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència necessària.

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ha de comunicar-nos-ho per qualsevol dels mitjans indicats a l’inici d’aquest avís legal, sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

Privacitat, protecció de dades personals i cookies

MORITZ garanteix el compliment íntegre de les obligacions que li corresponen com a responsable del tractament, així com de qualsevol altra obligació que li sigui atribuïble d’acord amb la normativa vigent nacional i europea en matèria de protecció de dades personals.

Recopilem, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem informació personal quan és necessari per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci. Volem deixar clares les nostres pràctiques de privacitat perquè vostè pugui prendre decisions informades sobre l’ús de la seva informació.

MORITZ informa l’Usuari que, a través d’aquest lloc web, es tracten dades personals amb la finalitat de respondre a les consultes trameses a través del nostre Formulari de contacte, la qual cosa podrà implicar l’enviament de comunicacions electròniques relatives a notícies, esdeveniments i novetats de MORITZ, sempre que vostè ens hi hagi autoritzat de manera prèvia i específica i, eventualment, podem tractar les seves dades personals amb la finalitat d’atendre l’exercici d’algun dels seus drets.

També recollim dades a l’apartat “Treballa amb nosaltres” per poder contactar amb vostè en futurs processos de selecció de Moritz. Les seves dades seran tractades exclusivament amb la finalitat d’avaluar la seva candidatura per al lloc de treball, les quals es bloquejaran i se suprimiran després de sis mesos des de la cancel·lació del procés de selecció, excepte que les seves dades passin a formar part dels registres de recursos humans, en cas d’incorporació.

Abans d’enviar-nos les seves dades serà informat amb claredat de la finalitat del tractament, així com de tots aquells aspectes que hagin de ser considerats per vostè abans de proporcionar-nos les seves dades personals. Si vol obtenir més informació sobre el tractament que en fa MORITZ, pot visitar la nostra Política de privacitat.

MORITZ es compromet a subscriure contractes de responsable del tractament sempre que contracti amb tercers algun servei que comporti l’accés o el tractament de dades d’Usuaris d’aquesta web, mitjançant els quals es contemplin de manera precisa les instruccions del tractament, i s’assegurarà en tot moment del compliment de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que garanteixin el compliment legal del tractament de les dades personals.

MORITZ i els nostres proveïdors externs estableixen i fan servir cookies i altres tecnologies per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i la visualització del contingut d’aquesta web, per emmagatzemar i administrar les preferències dels usuaris (per exemple, relatives a l’idioma de la web), habilitar contingut, limitar sol·licituds dels Usuaris per garantir el correcte funcionament de la web i recopilar dades analítiques del trànsit d’usuaris (per exemple, per saber les vies d’entrada de les visites a la nostra web).

A la nostra Política de cookies trobarà més informació sobre com fem servir cookies i com pot configurar-les i controlar-les.

Reserva del dret a modificar les Condicions d’ús

MORITZ podrà modificar aquestes Condicions en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i els continguts que s’hi ofereixen, i es reserva el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i de manera unilateral algunes d’aquestes Condicions d’ús, si així ho considerés necessari, tant si és per causes legals com per causes tècniques, o a causa de canvis en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi hagi cap obligació d’avisar o de posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions, la qual cosa seria suficient per començar a ser aplicable la seva publicació en el lloc web.

Qualsevol modificació tindrà efecte per als Usuaris que utilitzin aquesta web després d’aquesta modificació. Si se segueix utilitzant aquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi, es considerarà que se n’accepten les condicions i es podrà exigir responsabilitat a l’Usuari si les incompleix de manera directa. En el cas que, com a Usuari, no estigui d’acord amb les actualitzacions de les Condicions d’ús, hi podrà renunciar deixant d’accedir a aquesta web o, en cas d’haver proporcionat les seves dades personals, exercint els seus drets tal com s’indica de manera detallada a la nostra Política de privacitat.

Al final d’aquestes Condicions d’ús es publicarà sempre l’última data d’actualització, per la qual cosa els canvis introduïts seran efectius a partir d’aquesta data.

Legislació aplicable i jurisdicció

MORITZ té la seu a Espanya, de manera que aquestes Condicions legals s’han redactat en virtut de la legislació espanyola i la normativa aplicable de la Unió Europea. En cas de conflicte, les reclamacions o queixes derivades o relacionades amb l’ús d’aquesta web restaran subjectes a aquesta legislació, sense perjudici dels principis que regulen els conflictes de lleis aplicables en cada cas.

L’Usuari accepta que les reclamacions o queixes contra MORITZ que provinguin o estiguin relacionades amb el funcionament o l’ús d’aquesta web seran resoltes pel tribunal de la jurisdicció competent situat a Barcelona.

Si fos MORITZ qui hagués de fer algun tipus de reclamació, ho farà davant del tribunal competent del domicili de l’Usuari o a Barcelona, si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors.

Si accedeix a aquest lloc des d’una ubicació fora d'Espanya, vostè serà el responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que li siguin aplicables.

Última actualització

Avís legal i Condicions d’ús actualitzades per última vegada el 5/12/2018.