POLÍTICA DE PRIVACITAT

La seva privacitat i la seva confiança són importants per a nosaltres, per això en aquesta Política de privacitat li oferim informació important sobre com tractem la seva informació personal. Li recomanem que llegeixi amb atenció el que ve a continuació i, si després de fer-ho té algun dubte, ens el pot consultar a través del nostre formulari de contacte.

Aquesta Política de privacitat és aplicable a moritz.com i feina.moritz.com d’acord amb allò disposat en el nostre Avís legal i les Condicions d’ús

Responsable del tractament i declaració de compliment normatiu. Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO)

El titular d’aquesta web és CERVESES MORITZ, SA, (d’ara endavant, MORITZ), societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45334, foli 198, secció 8, full B 187561, inscripció 29, amb CIF núm. A-61812897 i amb el domicili social situat a la Ronda Sant Antoni, 39, 08011 de Barcelona (Espanya).

Si es vol posar en contacte amb nosaltres pot fer-ho a través de nostre:

 • Formulari de contacte
 • Telèfon: (+34) 902 365 900

O, si ho prefereix, pot enviar-nos una comunicació postal a l’adreça esmentada.

Si la seva consulta està relacionada amb l’ús que fem de les seves dades personals o si el que vol és donar-se de baixa d’algun dels nostres serveis, pot fer-nos arribar la seva consulta AQUÍ o contactar amb el nostre DPO a l’adreça dpo(@)agoragp.com.

MORITZ declara que respecta la legislació vigent espanyola i europea en matèria de Protecció de Dades Personals, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals s’exposen, MORITZ manifesta que aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat i la privacitat de les dades personals recollides a través d’aquest lloc web, així com la seva integritat, disponibilitat i seguretat, tot duent a terme les accions necessàries per impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o utilització fraudulenta de les dades tractades.

MORITZ garanteix que les dades personals de l’Usuari són tractades de manera lícita, lleial i transparent, i que han estat recollides amb el consentiment explícit de l’Usuari, al qual s’ha informat prèviament de la finalitat del tractament que expressament s’indica en aquesta Política de privacitat.

MORITZ no tractarà ni compartirà dades personals dels usuaris excepte que ho permeti la normativa vigent, que ho requereixin les autoritats competents o que compti amb el consentiment exprés i prèviament informat de l’Usuari.

MORITZ no utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les quals prèviament l’ha informat abans de l’enviament de dades per part de l’Usuari .

Informació personal i tractament de dades personals. Què significa?

La informació personal fa referència a qualsevol informació que es relacioni amb una persona física identificada o identificable, directament o indirectament (nom, número d’identificació, dades d’ubicació o factors específics de la identitat física, psicològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social de la persona, informació exacta de la ubicació geogràfica, informació financera i números de compte bancari, així com elements d’identificació únics, com els números de DNI, IP, MAC, seguretat social, llicència de conduir, etc.).

La informació personal especialment protegida és la relacionada amb la raça o l’origen ètnic, les opinions polítiques, les creences religioses, la pertinença a associacions de treballadors, la salut física o mental, informació mèdica addicional (que inclou les dades biomètriques i genètiques, o les preferències sexuals), antecedents o condemnes.

Les operacions, les gestions i els procediments tècnics que es facin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, el registre, l’organització, l’estructuració, la conservació, l’adaptació o la modificació, l’extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés o interconnexió, limitació, supressió o destrucció sobre dades de caràcter personal o conjunts de dades personals, seran considerats tractament de dades personals.

MORITZ no recull ni tracta dades personals dels usuaris catalogats com a especialment protegits. Si vol saber com tractem les seves dades personals el convidem a seguir llegint aquesta Política de privacitat.

Com utilitzem la informació personal

Transparència i informació sobre protecció de dades personals

Volem deixar clares les nostres pràctiques de privacitat perquè vostè pugui prendre decisions informades sobre l’ús que MORITZ fa de la seva informació personal.

Aquests són els nostres valors per al tractament de dades personals:

                  Licitud i lleialtat

Sempre requerirem el seu consentiment previ per tractar les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques, que seran comunicades abans que ens enviï les seves dades, llevat que el tractament de les seves dades personals es basi en alguna altra causa legítima d’acord amb la legislació vigent aplicable.

                  Minimització

Només requerim als usuaris les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats del tractament de les dades.

                  Limitació del termini de conservació

Mantenim les dades durant el temps necessari en funció de la finalitat del tractament, informant en cada cas del termini de conservació. Revisem i actualitzem les bases de dades personals eliminant registres inactius o aquells que ja no són necessaris perquè ha finalitzat la finalitat del tractament.

                  Confidencialitat

Apliquem les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per al tractament de dades personals i n’assegurem la confidencialitat i minimitzem el risc d’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades personals dels usuaris per part de tercers.

Transparència

En aquesta política podrà trobar tota la informació relativa a l’ús que MORITZ fa sobre les seves dades personals. Amb caràcter general, recopilem, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem informació personal quan és necessari per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci, tal com es descriu en aquesta Política de privacitat.

Com obtenim les seves dades? Tipus d’informació personal que recopilem

Recopilem la seva informació personal a través de:

El formulari de contacte

El formulari de “Treballa amb nosaltres”

El formulari de registre de visita a la fàbrica

L’ús de cookies

q  Quan exerceix davant nosaltres algun dels seus drets de protecció de dades.

A través de totes aquestes vies podem recollir la següent informació:

q  Nom i cognoms

q  Data de naixement

q  Domicili

q  Telèfon

q  NIF/NIE per inscriure’s en les nostres ofertes de feina a través del formulari “Treballa amb nosaltres ” i en el cas que s’exerceixi un dret de protecció de dades i l’aporti l’usuari per acreditar la seva identitat

q  Adreça de correu electrònic

q  Formació acadèmica

q  Situació laboral

q  Codi de descompte, que si s’ha obtingut mitjançant algun dels seus col·laboradors el pot fer identificable

q  En adjuntar el seu currículum en el formulari de “Treballa amb nosaltres”, recaptem totes les dades personals que contingui aquest document.

q  Qualsevol altra informació i/o arxiu que lliurement decideixi traslladar a MORITZ.

q  La informació recollida mitjançant l’ús de cookies, que pot consultar a la nostra Política de cookies .

El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui

L’Usuari declara que les dades personals que facilita a MORITZ en qualsevol tram de l’ús d’aquesta web són veraces.

Com a Usuari, ha de saber que vostè és l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar a MORITZ com a responsable d’aquest lloc web o a un tercer si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones sense comptar amb el seu consentiment i provocant un engany, dany o perjudici.

Perquè puguem mantenir les seves dades exactes i actualitzades, preguem a l’Usuari que ens comuniqui qualsevol variació que es pugui produir en les dades facilitades.

 Consentiment de menors d’edat

El lloc web no està destinat a ser utilitzat per menors de 18 anys, per la qual cosa, si vostè és menor d’aquesta edat, no li és permès navegar i utilitzar aquest lloc web.

MORITZ prohibeix l’enviament de dades personals a través d’aquest lloc web per part d’usuaris menors de 18 anys. En el cas que MORITZ detecti usuaris que poguessin ser menors de l’edat indicada, no tractarà les seves dades ni, per tant, donarà resposta a les sol·licituds.

MORITZ es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva legitimació en cas de tenir sospites fonamentades sobre la minoria d’edat de l’Usuari. No obstant això, MORITZ no pot verificar la certesa de les dades proporcionades, ni es responsabilitzarà d’aquelles persones menors d’edat que accedeixin al lloc web i als continguts de MORITZ incomplint aquesta condició d’accés.

MORITZ recomana a pares, representants o tutors legals que supervisin o prenguin les precaucions oportunes durant la navegació dels menors per internet, i que estableixin filtres sobre la informació i els continguts als quals els menors poden accedir o no.

Finalitat del tractament realitzat per MORITZ

MORITZ informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través d’aquesta web seran incorporades i tractades per MORITZ com a responsable del tractament amb les següents finalitats:

 • Gestionar les consultes realitzades a través del formulari de contacte i donar la resposta oportuna.
 • Incloure la seva candidatura en els nostres processos de selecció.
 • Enviar-li comunicacions comercials sobre les nostres notícies, novetats, productes i serveis, només en cas que vostè ho hagi autoritzat prèviament de manera expressa i informada.
 • Tramitar la reserva per visitar la fàbrica.
 • Gestionar altes i baixes dels registres d’usuaris de les bases de dades de MORITZ per a comunicacions electròniques.
 • Atendre l’exercici dels drets dels interessats.
 • Obligacions legals: és possible que se’ns exigeixi utilitzar i retenir informació personal per motius legals i de compliment, tals com la prevenció, detecció o investigació d’un crim, prevenció de pèrdues o frau, o per complir amb els requisits d’auditoria interna i externa, amb els nostres objectius de seguretat de la informació o de prevenció de delictes, la qual cosa podrà comportar que es tractin: (a) en virtut de la llei aplicable, que pot incloure lleis fora del país de residència de l’Usuari; (b) per respondre sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals, que poden incloure autoritats fora del país de residència de l’Usuari; i (c) per protegir els nostres drets, la nostra privacitat, seguretat o propietat, o els drets d’altres persones.
 • Interès legítim: és possible que per motius de gestió empresarial MORITZ transmeti la seva informació personal a empreses vinculades o a tercers amb finalitats de gestió empresarial situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, verificant sempre el compliment de les garanties exigides per la normativa europea de protecció de dades.

Abans d’enviar de qualsevol sol·licitud o informació a través de les adreces de correu electrònic publicades en aquesta web, l’Usuari accepta que ha llegit aquesta Política de privacitat, la qual cosa, a efectes legals, suposa que ha prestat consentiment inequívoc, lliure, específic i informat al tractament de les seves dades personals amb les finalitats indicades, sense cap perjudici que posteriorment tingui dret a exercir els seus drets d’acord amb la normativa vigent i amb les disposicions d’aquesta Política de privacitat.

Aquest consentiment exprés implica l’autorització del tractament de les seves dades per part de MORITZ en els termes establerts en aquesta Política de privacitat, així com pels corresponsables i encarregats del tractament amb els quals MORITZ manté una obligada relació contractual i de control de compliment.

La informació personal que MORITZ posseeix sobre els usuaris no sempre s’obté directament dels usuaris.

Els nostres servidors, a través de les cookies, recopilen certa informació automàticament que pot arribar a identificar l’Usuari .

 

Transferències internacionals

En alguns casos, MORITZ utilitza eines i serveis de tercers per a la gestió d’alguns dels serveis que s’ofereixen en aquesta web. Alguns d’aquests serveis poden ser de titularitat de tercers residents fora de l’Espai Econòmic Europeu.

MORITZ procura utilitzar eines segures els servidors de les quals s’ubiquin preferiblement a Espanya o, en defecte d’això, en algun estat membre de la Unió Europea o bé que compleixin la legalitat europea de conformitat amb les guies i recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la Comissió Europea i els acords comunitaris de referència en matèria de transferència internacional de dades.

En el cas que calgui fer una transferència internacional de dades, l’acceptació d’aquesta Política de privacitat significa que com a Usuari consent expressament aquesta transferència.

Mesures de seguretat aplicables al tractament de dades personals

Per tal de protegir les dades personals dels usuaris web, MORITZ s’assegura per si mateixa i controla els seus responsables del tractament en l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades a l’estat de la tècnica per protegir les dades personals, tenint en compte l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats dels interessats, i procura ser capaç d’assegurar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència dels sistemes i serveis del tractament.

En particular, MORITZ ha implementat en aquest lloc web un protocol de xifrat i autenticació del qual garanteix que les dades personals consultades per nosaltres ens són transmeses als nostres servidors a través d’una connexió SSL segura (“Secure-Socket-Layer”) (TLS 1.2, ECDHE_RSA amb P-256 i AES_128_GCM), a fi de protegir-los davant tercers.

Les nostres polítiques i els nostres procediments de seguretat de la informació es revisen i actualitzen regularment amb la finalitat de satisfer les necessitats del nostre negoci, els canvis tecnològics i els requisits reguladors.

 • Implementem mesures tècniques i organitzatives per emmagatzemar i transferir la informació de manera segura, amb la finalitat de protegir-la davant d’atacs o pèrdua accidental, així com pel que fa a l’accés, l’ús, la destrucció o la divulgació no autoritzats.
 • Comptem amb una estratègia d’avaluació de riscos de privacitat i seguretat, així com d’un pla recuperació de desastres i continuïtat del negoci dissenyada per salvaguardar la continuïtat dels nostres serveis i per protegir el nostre personal.
 • Apliquem restriccions adequades en l’accés a la informació personal.
 • Requerim als nostres proveïdors encarregats del tractament l’acreditació dels controls de seguretat adequats al tractament de dades personals que, en cada cas, realitzen.
 • Requerim que els nostres empleats i contractistes es capacitin contínuament.

Notificació de bretxes de la seguretat de les dades personals

En cas que es vulneri la seguretat de les dades personals, llevat que sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, MORITZ ho notificarà a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades abans que hagin passat 72 hores després de tenir constància de l’incident, i descriurà la naturalesa de la violació, les possibles conseqüències que se’n puguin derivar i les mesures adoptades o proposades per posar remei a la bretxa de seguretat; i, si fos possible, es farà saber quins són les categories i el nombre aproximat d’interessats i dades afectades.

Així mateix, MORITZ notificarà als interessats, al més aviat possible, quan sigui probable que la violació de la seguretat de les dades personals comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, tot descrivint les possibles conseqüències que se’n puguin derivar i les mesures adoptades o proposades per posar remei a la bretxa de seguretat.

Exercici de drets

En qualsevol moment, l’Usuari pot retirar el seu consentiment i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat previstos en la normativa europea de protecció de dades personals, enviant un correu electrònic a dpo(@)agoragp.com o a través del correu postal adreçant-se a CERVESES MORITZ, SA, al carrer Ramón Berenguer IV, 1, 50007 de Saragossa (Espanya).

En tal cas, l’Usuari haurà d’indicar el dret que vol exercir, la web sobre la qual exerceix el dret i adjuntar una còpia del seu DNI o qualsevol altra documentació identificativa vàlida que el legitimi per fer-ho, inclòs aquell que permeti la seva identificació electrònica.

 

En què consisteixen aquests drets?

El dret d’accés legitima l’Usuari a obtenir informació sobre quines dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament, les categories de dades tractades, el termini o els criteris de conservació, els destinataris o les categories de destinataris; si s'elaboren perfils amb informació significativa de la lògica aplicada  i les conseqüències del tractament previstes; l’exercici dels drets de rectificació o supressió de les dades personals i de la limitació o oposició al tractament, i el dret a presentar una reclamació a l’autoritat de control.

Per exercir-ho, l’Usuari no necessita emetre cap justificació, llevat que l’hagués exercitat en els darrers sis mesos.

En cas d’exercir el seu dret d’accés, MORITZ està legalment obligat a resoldre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud, facilitant una còpia de les dades personals que siguin objecte del tractament o permetent-hi un accés remot. MORITZ facilitarà igualment qualsevol altra còpia addicional sol·licitada per l’interessat, amb el previ pagament del cànon generat per les despeses administratives d’emissió.

MORITZ podrà denegar l’accés i invocar, si escau, la tutela, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb motiu d’haver-se exercitat aquest accés en els sis mesos anteriors, o perquè ho preveu o ho impedeix una norma nacional o comunitària.

El dret de rectificació legitima l’Usuari a exigir a MORITZ que rectifiqui les dades que entengui que són inexactes o incompletes. Per fer-ho, l’Usuari haurà d'indicar-nos a quines dades es refereix i la correcció que s’hagi de fer, tot aportant documentació que ho justifiqui. En aquest cas, MORITZ haurà de fer la rectificació al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més, si cal, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. MORITZ informarà l’interessat de la pròrroga en el termini del primer mes des de la sol·licitud.

El dret de supressió (o “dret a l’oblit”) significa que l’Usuari té dret al fet que se suprimeixin les dades quan el tractament sigui il·lícit, quan l’interessat hagi retirat el seu consentiment o quan hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides o tractades; o hagin de suprimir-se per complir una obligació jurídica de MORITZ.

L’interessat no tindrà dret al fet que MORITZ suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació; per complir una obligació jurídica; per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública, o per a finalitats d’investigació històrica, estadística o científica.

MORITZ respondrà la seva sol·licitud al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. MORITZ informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

El dret d’oposició significa que l’Usuari té dret a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o que aquest cessi en els supòsits en què el tractament es basi en màrqueting directe o elaboració de perfils; prevalguin els interessos o els drets i les llibertats de l’interessat, especialment si és un infant, a l’interès legítim de MORITZ o de tercers; investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

MORITZ respondrà la seva sol·licitud al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. MORITZ informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

El dret a la limitació del tractament significa que l’Usuari té dret a decidir quines dades personals no vol que en un futur tornin a ser tractades, i podrà exercitar aquest dret quan n’hagi impugnat prèviament l’exactitud; quan el tractament sigui il·lícit i en lloc d’exercitar-ne la supressió decideixi limitar-les per a futurs tractaments; o quan consideri que MORITZ ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament autoritzades, però en canvi, l’Usuari les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

En cas de limitació del tractament, es podrà aixecar la restricció si hi ha el consentiment de l’interessat; si hi ha la possibilitat que el tractament afecti la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica; si hi ha un procediment judicial que ho justifiqui; o si hi ha un motiu important d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

MORITZ respondrà la seva sol·licitud al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. MORITZ informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

El dret a la portabilitat significa que l’Usuari té dret a rebre les dades personals facilitades a MORITZ o a què MORITZ les transmeti a un altre responsable, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, sempre que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i estigui basat en el consentiment que un dia l’Usuari va prestar per a una o diverses finalitats específiques, o per a l’execució d’un contracte en el qual va ser part.

El dret a la portabilitat no s’aplicarà quan sigui tècnicament impossible la transmissió, ni quan pugui afectar negativament els drets i les llibertats de tercers, ni quan el tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

MORITZ respondrà la seva sol·licitud al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més si és necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. MORITZ informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Com compartim la informació amb tercers? Responsables del tractament

Compartim la informació personal amb tercers amb la finalitat de prestar serveis o realitzar operacions comercials en els termes que es descriuen en aquesta Política de privacitat, o quan considerem que la llei ho permet o ho exigeix. Quan compartim informació personal ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de les dades.

MORITZ informa l’Usuari que alguns dels nostres proveïdors poden tractar les seves dades personals com a responsables del tractament, per exemple, en el cas dels nostres socis comercials i proveïdors de serveis de tercers, quan sigui necessari per a la prestació de serveis, la gestió interna, el suport de software, sistemes i plataformes, els serveis d’allotjament en el núvol i la realització de comunicacions electròniques. En tals casos, el proveïdor només accedeix a dades personals quan MORITZ n’informi l’Usuari i mantingui una relació contractual amb el responsable del tractament que garanteixi la confidencialitat, la no utilització de la informació personal dels usuaris que posem a la seva disposició per a altres finalitats diferents de les necessàries per a l’execució del contracte, així com el compliment de la nostra normativa interna de privacitat i seguretat de la informació.

Si MORITZ fos requerit per les autoritats competents per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers, podrà comunicar a les autoritats competents informació personal dels usuaris.

Si els drets sobre la web fossin transmesos a una altra entitat, MORITZ es compromet a pactar la subrogació i el compromís de la nova entitat gestora responsable del tractament de les dades personals per a la continuació d’aquesta Política de privacitat, advertint del compromís que si la informació personal s’utilitza de manera contrària a aquesta política haurà de notificar-se a l’Usuari prèviament.

Política de cookies

MORITZ fa servir cookies (petits arxius d’informació que es descarreguen a l’equip terminal d’un Usuari en accedir a una web, amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades pel responsable de la seva instal·lació) i altres tecnologies de tracking per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web i, en alguns casos, per emmagatzemar i administrar les preferències de l’Usuari, habilitar contingut i recol·lectar dades analítiques i d'ús.

Per obtenir aquestes anàlisis, aquest lloc web pot emmagatzemar determinada informació en els registres del servidor de manera automàtica mitjançant l’ús de cookies o altres tecnologies (com pot ser l’ús de l’emmagatzematge local i de sessió del navegador) que recullen dades no personals d’ús i navegació relatius a la utilització d’aquest lloc web per part de l’Usuari. Aquests registres solen incloure informació com ara el tipus de navegador, l’idioma del navegador, la data i l’hora de sol·licitud d’accés, la URL, el model d’equip o dispositiu, la versió del sistema operatiu i les dades sobre la xarxa mòbil utilitzada en l’accés i la navegació per aquest lloc web.

Si vol obtenir més informació sobre l’ús que fem de les cookies i saber com pot evitar-ne la instal·lació, pot visitar la nostra Política de cookies.

Durant quant de temps tractarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre subsisteixi la relació contractual que ens pugui unir, durant els períodes legals de conservació, o fins que l’Usuari en sol·liciti la supressió, amb el propòsit de mantenir-lo informat sobre les accions promogudes per MORITZ, sempre que aquest tractament resulti adequat, pertinent i limitat al necessari per a les finalitats per les quals les dades van ser recollides d’acord amb aquesta Política de privacitat.

Reutilització d’aquesta política

MORITZ no autoritza la còpia, la reproducció o la reutilització d’aquesta política de privacitat, que ha estat específicament analitzada per donar resposta a les obligacions inherents a aquesta web.

Legislació aplicable i jurisdicció

MORITZ té la seu a Espanya, per la qual cosa el contingut d’aquesta Política de privacitat s’ha redactat en virtut de la legislació espanyola i la normativa aplicable de la Unió Europea.

L’Usuari accepta que les reclamacions o queixes contra MORITZ que provinguin o estiguin relacionades amb l’ús d’aquest lloc web, i més concretament amb el tractament de les seves dades personals, seran resoltes pel tribunal de la jurisdicció competent situat a Barcelona. Si fos MORITZ qui hagués d’efectuar algun tipus de reclamació, ho farà davant el tribunal competent del domicili de l’Usuari o a Barcelona, si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors.

Si l’Usuari accedeix a aquest lloc des d’una ubicació fora d’Espanya, és responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que li siguin aplicables.

Reserva del dret a modificar la Política de privacitat

MORITZ podrà modificar aquesta Política de privacitat en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i els continguts que s’hi ofereixen, si així ho considerés necessari, ja sigui per causes legals o per causes tècniques, o a causa de canvis en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi hagi cap obligació d’avisar o posar en coneixement de l’Usuari aquestes modificacions, i es considerarà suficient el fet de publicar-ho en el propi lloc web.

Qualsevol modificació tindrà efecte per als usuaris que facin servir aquesta web després de fer aquesta modificació. Si se segueix utilitzant aquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi, es considerarà que s’accepta. És per això que, al final d’aquesta Política de privacitat, es publicarà sempre l’última data d’actualització, per la qual cosa els canvis introduïts seran efectius a partir d’aquesta data.

En cas que l’Usuari no estigui d’acord amb les actualitzacions de la nostra Política de privacitat, podrà renunciar-hi no introduint les seves dades personals en els formularis de contacte de la web o bé exercint els seus drets tal com s’han especificat anteriorment. En cas que no vegi satisfets els seus drets, pot fer una reclamació davant l’autoritat de control.

Última actualització                                                                                           

Política de privacitat actualitzada per última vegada amb data 05/12/2018.