ENVIAMENT GRATUÏT per compres superiors a 50€. Excepte Moritz Fresques.

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

És important que llegeixi atentament el que es disposa a continuació, si té dubtes sobre algun aspecte en concret, posi’s en contacte amb nosaltres. El contingut d'aquesta web està adreçat a majors de 18 anys

IDENTITAT I TITULARITAT DE LA WEB

El titular d'aquesta web és CERVEZAS MORITZ, S. A. (d'ara endavant, “Moritz”), societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45334, Foli 198, Full B-187561, Inscripció 29, proveïda de CIF núm. A-61812897 i amb domicili social situat a la Ronda Sant Antoni, 39, 08011, Barcelona (Espanya). Si vol posar-se en contacte amb nosaltres pot fer-ho mitjançant el nostre:

· Telèfon: (+34) 976 27 28 46

· Formulari de contacte

· Comunicació postal a l’adreça abans esmentada.

· Correu electrònic: dpo@agoragp.com

O si ho prefereix, pot enviar-nos una comunicació postal a l'adreça abans esmentada.

Si la seva consulta està relacionada amb l'ús que fem de les seves dades personals o si vol donar-se de baixa d’algun dels nostres serveis visiti la nostra Política de Privacitat

Les Condicions d'Ús següents són aplicables al domini següent: moritzstore.cat

CONDICIONS D'ÚS

AIXÒ ÉS UN CONTRACTE. L'accés, utilització, navegació i participació en els serveis i activitats d'aquesta web li atribueix, des del començament, la condició d'Usuari. Si continua navegant s'entén que accepta expressament, voluntària i sense reserves les Condicions d'Ús d'aquesta web. Si decideix no acceptar aquestes condicions ha d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els continguts i serveis que oferim en aquesta web.

L'acceptació de les Condicions d'Ús implica que Vostè com a Usuari:

· Declara i garanteix tenir més de divuit (18) anys i, per tant, tenir capacitat legal per accedir als continguts d'aquesta web i utilitzar les diferents funcionalitats o opcions que s’hi ofereixen.

· Declara haver llegit, entès i comprès íntegrament el contingut d’aquestes Condicions.

· Que tota la informació que ens facilita fent ús d'algun dels nostres serveis és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats.

· Que per poder utilitzar alguns serveis que s’ofereixen mitjançant aquesta web, accepta explícitament les següents Condicions d'ús i la Política de Privacitat pel que fa a la finalitat del tractament de les dades, havent informat prèviament de la necessitat d'enviar-nos la seva informació personal.

L'ús i accés a aquest lloc web és gratuït, sense perjudici del cost de connexió i dades mitjançant la corresponent xarxa de telecomunicacions que li proporcioni l'accés com a Usuari.

Com a Usuari atorga a Moritz el dret d'autoritzar a tercers l'exercici dels drets que ostenta Moritz com a conseqüència d'aquestes Condicions d'Ús.

Propietat intel·lectual i industrial

Qui és el titular dels continguts d'aquesta web?

Aquesta web i la informació o els elements que s’hi contenen (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, icones, botons, documents, informacions, arxius de so i/o imatge, dissenys, codi font, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial (d'ara endavant, el “Contingut del lloc web”) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, dels quals Moritz és titular o ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública per part dels tercers legítims titulars d’aquestes per a la seva inclusió en aquesta web.

Quins límits i autoritzacions té l'ús dels continguts d'aquesta web?

Com a Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i eines que estan accessibles mitjançant aquesta web, amb subjecció a la Llei i a aquestes Condicions d'Ús. Per aquest motiu, accepta expressament mantenir indemne Moritz davant de qualsevol responsabilitat enfront de qualsevol persona, que pugui derivar-se d'un ús del Contingut del lloc web per part seva que no sigui coincident amb aquestes Condicions d'ús o amb la legalitat vigent en cada moment que li sigui aplicable.

En cap cas s'entén que per l'ús d'aquesta web es concedeix a l'Usuari cap autorització ni llicència, ni que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de drets de propietat intel·lectual, industrial o d'imatge, ni que es confereix cap dret, ni expectativa de dret sense el consentiment previ, explícit i per escrit per part de Moritz o dels legítims titulars d’aquests drets.

Concretament, com a Usuari no està autoritzat a modificar, alterar, copiar, reutilitzar, reinterpretar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer servir, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts o dur a terme qualsevol acte amb finalitats comercials sobre els continguts d'aquesta web sense la prèvia autorització expressa de Moritz o dels titulars corresponents.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Moritz es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial que pot derivar en accions judicials.

En cas d'incompliment total o parcial per part de l'Usuari d’aquestes Condicions d'Ús, Moritz es reserva el dret de denegar-li l'accés a aquest lloc web sense que calgui avís previ.

Moritz l’autoritza a visualitzar, descarregar i imprimir el Contingut del lloc web sempre sota les condicions següents:

· Ha de fer-ho exclusivament per al seu ús personal, no incloent el contingut de la web per a ús comercial sense l’autorització prèvia per escrit de Moritz;

· No ha d'utilitzar aquesta web per enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida;

· No ha d'emprar el contingut d'aquesta web per fer activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic;

· No ha d'eliminar o modificar cap esment o notificació relativa a la titularitat dels drets d'autor, de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual que s’inclou en el contingut del lloc web;

· No ha d'introduir o difondre en la xarxa programes maliciosos (virus o malware) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d'Internet.

Usuaris registrats

Així que es completi el procés de registre, Moritz ha d’enviar un correu electrònic a l'adreça que s’indica amb un enllaç mitjançant el qual s'ha d’activar l'usuari. Una vegada s'ha produït el registre, aquest s'ha d’identificar a customer/account/login mitjançant el nom d'Usuari (correu electrònic) i contrasenya. El Nom d'Usuari serveix per identificar l'Usuari enfront d'altres Usuaris.

Accés

Sobre la base de l'actual legislació reguladora de la venda, consum, publicitat i subministrament de begudes alcohòliques, aquestes activitats no estan permeses a les persones de menys de divuit (18) anys. En virtut d'això, l'accés, navegació i utilització d’aquest lloc web per part de menors d'edat no està permès i queda prohibit.

L'usuari declara i garanteix que té més de divuit (18) anys, i que pot accedir als continguts d’aquest lloc web i fer servir les diferents funcionalitats o opcions que aquest lloc ofereix. No obstant això, tenint en compte les dificultats previsibles de fer una comprovació completament exacta de l'edat dels usuaris, Moritz no es responsabilitza dels casos en què persones menors d'edat accedeixin a aquest lloc web i als seus continguts, per aquest motiu recomana que els representants legals, pares o tutors dels usuaris de menys de divuit anys facin el control corresponent en la navegació que duen a terme els menors, per tal d'evitar l'accés a continguts no adequats per al seu rang d'edat.

Ús i custòdia de contrasenya i nom d'Usuari

L'Usuari és responsable de mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya en tot moment, i consegüentment es compromet a triar una contrasenya segura, a tancar la sessió quan la finalitzi i a notificar a Moritz al més aviat possible l'ús no autoritzat del seu Nom d'Usuari i contrasenya, la seva pèrdua, oblit o qualsevol altra fallada en la seguretat. Moritz no és responsable pels danys o pèrdues que es puguin originar a causa del no compliment d'aquesta obligació per part dels usuaris.

Responsabilitats

Quines responsabilitats assumeix Moritz com a titular d'aquesta web?

Moritz ha de respondre exclusivament enfront de l'Usuari dels serveis que presti per si mateixa mitjançant aquesta web i dels continguts directament originats i identificats per Moritz sota els seus signes distintius.

De quines responsabilitats s'exclou Moritz?

Moritz no garanteix el funcionament continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat de la informació que contenen les pàgines d'aquesta web, que pugui veure's impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies que estiguin fora del nostre control o siguin alienes a la nostra voluntat.

Concretament, Moritz no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

· Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivats per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control del titular de Moritz.

· Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

· Ús indegut o inadequat d'aquesta web.

· Que l’Usuari no vegi complertes les expectatives pel que fa a aquesta web i/o els seus continguts.

· Recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió, per part dels usuaris, dels continguts, així com l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic.

· La concurrència de causes de força major.

· O que la configuració dels dispositius de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis d'informació en línia prestats per Moritz.

· Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l'Usuari o per l'ús de versions no actualitzades.

· La no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada per l'Usuari mitjançant el correu de contacte.

· La utilització que els usuaris puguin fer dels continguts.

· La pèrdua eventual de dades dels usuaris per causa no atribuïble al Servei d'informació que presta Moritz.

No obstant això, Moritz es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar activament en la retirada o, si s’escau, bloqueig, de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que consideri que en aquest lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, si us plau, notifiqui’ns-ho immediatament per qualsevol dels mitjans que s’indiquen a l'inici d'aquest Avís Legal.

Política d'enllaços

Aquesta web pot contenir enllaços a altres llocs web o esmentar el nom comercial de tercers que prèviament hagin autoritzat Moritz, com, per exemple, els enllaços a diferents xarxes socials en les quals els usuaris poden registrar-se o loguejar-se per estar al corrent dels últims esdeveniments i novetats de Moritz o enllaços dins dels articles disponibles en el nostre apartat de notícies. Aquests llocs web de titularitat de tercers són responsabilitat d’aquests (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”).

Si decideix visitar qualsevol Lloc Enllaçat, reconeix i accepta que ho fa sota el seu propi criteri i que és responsabilitat seva prendre totes les mesures necessàries per protegir-se contra virus i altres elements destructius que puguin derivar-se d'aquells, sent, a més, conscient que li seran aplicables les condicions d'ús que estableixi el Lloc Enllaçat en qüestió, encara que el seu accés hagi pogut ser mitjançant un enllaç puntual des d'aquest lloc web.

L'Usuari accepta exonerar Moritz de qualsevol responsabilitat sobre vulneracions eventuals de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels Llocs Enllaçats, de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica d'aquests, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals pugui accedir com a usuari.

L'establiment de qualsevol mena d'enllaç per part de Moritz a un Lloc Enllaçat aliè no implica que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Moritz i el responsable del Lloc Enllaçat aliè. Moritz no garanteix, representa, patrocina, ni avala cap Lloc Enllaçat de titularitat de tercers enllaçats o esmentats mitjançant aquesta web.

Moritz només és responsable dels continguts que es subministren en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència oportuna.

En els supòsits en què l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ha de comunicar-nos-el per qualsevol dels mitjans que s’indiquen a l'inici d'aquest avís legal, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar l’enllaç corresponent.

Privacitat, Protecció de Dades Personals i Galetes

Moritz garanteix el compliment íntegre de les obligacions que li corresponen en la condició de responsable del tractament, així com de qualsevol altra obligació que li sigui atribuïble d'acord amb la normativa vigent nacional i europea en matèria de Protecció de Dades Personals. Recopilem, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem informació personal quan és necessari per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci. Volem deixar clares les nostres pràctiques de privacitat perquè Vostè pugui prendre decisions informades sobre l'ús de la seva informació.

Moritz informa l'Usuari que, mitjançant aquest lloc web, es tracten dades personals amb la finalitat de respondre a les consultes remeses per mitjà del nostre Formulari de Contacte, la qual cosa pot implicar l'enviament de comunicacions electròniques relatives a notícies, esdeveniments i novetats de Moritz, sempre que Vostè ens ho hagi autoritzat prèviament i específica, i eventualment podem tractar les seves dades personals amb la finalitat d'atendre l'exercici d'algun dels seus drets.

També recaptem dades en l'apartat de “Treballa amb nosaltres” per poder contactar amb Vostè en futurs processos de selecció de Moritz. Les seves dades es tractaran exclusivament amb la finalitat d'avaluar la seva candidatura al lloc de treball, i es bloquejaran i suprimiran transcorreguts sis mesos des de la cancel·lació del procés de selecció, excepte que les seves dades passin a formar part dels registres de recursos humans en cas d'incorporació.

Abans d’enviar-nos les seves dades ha de ser informat clarament de la finalitat del tractament, així com de tots els aspectes que Vostè hagi de considerar abans de proporcionar-nos les seves dades personals. Si vol obtenir més informació sobre el tractament que fa Moritz, visiti la nostra Política de Privacitat.

Moritz es compromet a subscriure contractes d'encarregat del tractament sempre que contracti amb tercers algun servei que comporti l'accés o tractament de dades d'Usuaris d'aquesta web, mitjançant els quals es recullin de manera exacta les instruccions del tractament, i s’assegurà en tot moment del compliment de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que garanteixin el compliment legal del tractament de les dades personals.

Moritz i els seus proveïdors externs estableixen i fan servir galetes i altres tecnologies per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del contingut d'aquesta web, per emmagatzemar i administrar les preferències dels usuaris (per exemple, relatives a l'idioma de la web), habilitar contingut, limitar sol·licituds dels Usuaris per garantir el correcte funcionament de la web i recopilar dades analítiques del trànsit d'usuaris (per exemple, per saber les vies d'entrada de les visites a la nostra web).

En la nostra Política de Galetes pot trobar més informació sobre com utilitzem les galetes i com pot configurar-les i controlar-les.

 

Reserva del dret a modificar les Condicions d'Ús

Moritz pot modificar aquestes Condicions en qualsevol moment, atesa l'evolució d'aquesta web i els continguts que s’hi ofereixen, i es reserva el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i de manera unilateral algunes d’aquestes Condicions d'Ús, si així ho considera necessari, per causes legals, per causes tècniques, o a causa de canvis en la naturalesa o disposició del lloc web, i no té l’obligació d'avisar o posar en coneixement de l'usuari aquestes modificacions, i s’entén com a suficient per començar a ser aplicables la publicació en el mateix lloc web.

Tota modificació té efecte pel que fa als Usuaris que facin servir aquesta web amb posterioritat a aquesta modificació. La continuació en l'ús d'aquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi es considera que les accepta, i es pot exigir a l'Usuari responsabilitat per l'incompliment directe d'aquestes. En cas que com a Usuari no estigui d'acord amb les actualitzacions de les Condicions d'Ús, pot renunciar-hi deixant d'accedir a aquesta web o, en cas d'haver proporcionat les seves dades personals, exercint els seus drets, com s'indica amb més detall en la nostra Política de Privacitat.

Al final d'aquestes Condicions d'Ús es publica sempre l'última data de l’actualització, per la qual cosa els canvis introduïts són efectius a partir d'aquesta data.

Legislació aplicable i jurisdicció

Moritz té la seu a Espanya, per la qual cosa aquestes Condicions legals s'han redactat en virtut de la legislació espanyola i normativa aplicable de la Unió Europea. En cas de conflicte, reclamacions o queixes derivades o relacionades amb l'ús d'aquesta web queden subjectes a la legislació esmentada, sense perjudici dels principis que regulen els conflictes de lleis aplicables a cada cas.

L'Usuari accepta que les reclamacions o queixes contra Moritz que provinguin o estiguin relacionades amb el funcionament o l'ús d'aquesta web les ha de resoldre el tribunal de la jurisdicció competent situat a Barcelona.

Si és Moritz qui ha d'efectuar algun tipus de reclamació, l’ha de fer davant del tribunal competent del domicili de l'Usuari o a Barcelona, si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors.

Si accedeix a aquest lloc des de fora d'Espanya, Vostè és el responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que li siguin aplicables.

Última actualització

Avís Legal i Condicions d'Ús actualitzades per última vegada amb data 26/01/2021.